پروژه ترجمه مقاله Impact of service quality on customer satisfact شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه پروژه دانشجویی درباره کارکرد CRM در بانکداری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6194 میانگین امتیاز
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 5264 میانگین امتیاز
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 7437 میانگین امتیاز
  • 7437
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1170 میانگین امتیاز
  • 1170
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز