پروژه طراحی لگو و صفحات اپلیکیشن شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

اپلیکیشن آموزش زبان که شامل 12 الی 14 صفحه می باشد. خود اپلیکیشن نیز کاملا آماده است و فقط طراحی صفحات نیاز دارد و همچنین لگو.

عکسی آپلود شده، صفحه اصلی اپلیکیشن می باشد  


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 31374 میانگین امتیاز
  • 7240
   طراحی گرافیک
  • 24694
   طراحی آیکون
  • 31924
   ادوبی ایلاستریت..
  • 61639
   ادوبی فوتوشاپ
  در 14 روز
 • 10632 میانگین امتیاز
  • 1950
   طراحی گرافیک
  • 10950
   طراحی آیکون
  • 12200
   تصویرسازی
  • 12800
   ادوبی ایلاستریت..
  • 15260
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 11149 میانگین امتیاز
  • 1255
   طراحی گرافیک
  • 13910
   طراحی آیکون
  • 14050
   ادوبی ایلاستریت..
  • 15381
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 3143 میانگین امتیاز
  • 5042
   طراحی گرافیک
  • 773
   طراحی آیکون
  • 1649
   تصویرسازی
  • 3075
   ادوبی ایلاستریت..
  • 5179
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز