پروژه طراحی لگو و صفحات اپلیکیشن شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

اپلیکیشن آموزش زبان که شامل 12 الی 14 صفحه می باشد. خود اپلیکیشن نیز کاملا آماده است و فقط طراحی صفحات نیاز دارد و همچنین لگو.

عکسی آپلود شده، صفحه اصلی اپلیکیشن می باشد  


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 41374 میانگین امتیاز
  • 13840
   طراحی گرافیک
  • 36994
   طراحی آیکون
  • 36624
   ادوبی ایلاستریت..
  • 78039
   ادوبی فوتوشاپ
  در 14 روز
 • 15508 میانگین امتیاز
  • 14567
   طراحی گرافیک
  • 11137
   طراحی آیکون
  • 15373
   تصویرسازی
  • 16694
   ادوبی ایلاستریت..
  • 19772
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 11032 میانگین امتیاز
  • 1950
   طراحی گرافیک
  • 11450
   طراحی آیکون
  • 12700
   تصویرسازی
  • 13300
   ادوبی ایلاستریت..
  • 15760
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 11586 میانگین امتیاز
  • 1255
   طراحی گرافیک
  • 14493
   طراحی آیکون
  • 14633
   ادوبی ایلاستریت..
  • 15964
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز