پروژه ترجمه کلیپ انگلیسی و تدوین زیر نویس فارسی روی کلیپ شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه کلیپ های انگلیسی و ساخت زیرنویس فارسی برای این کلیپ ها و تدوین این زیرنویس ترجمه شده در کلیپ

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2222 میانگین امتیاز
  • 1693
   ترجمه
  • 2751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 1907 میانگین امتیاز
  • 1907
   ترجمه
  • 1907
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 607 میانگین امتیاز
  • 490
   ترجمه
  • 724
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 1299 میانگین امتیاز
  • 1299
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز