پروژه حسابداری شامل چه جزئیاتی است:

سلام بی زحمت ترجمه انجام شود نیازی به ترجمه ی رفرنس ها نیست

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 60 میانگین امتیاز
  • 60
   حسابداری
  • 60
   سرمایه گذاری
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 3 روز