پروژه پروژه ی تحقیقی «انواع روش های هسته ای مبتنی بر تابش یون » شامل چه جزئیاتی است:

روش های مبتنی بر تابش یون دارای تنوع و کاربرد مختلفی هست.  از بین این تنوع و گوناگونی در مورد4 نوع انالیز شامل  

 1. Scanning Transmission Ion Microscopy
 2. Rutherford Backscattering Spectrometry
 3. Particle Induced G-ray Emission
 4. Proton Induced X-ray Emission.                                                                                                                          مطالب دسته اولی از متون زبان اصلی به همراه رفرنس آن ها که در حدود ۳۰ صفحه به لحاظ کمیت باشد.  

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 585 میانگین امتیاز
  • 1170
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   مهندسی شیمی
  در 20 روز
 • 960 میانگین امتیاز
  • 1921
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تحقیقات علمی
  در 5 روز
 • 362 میانگین امتیاز
  • 724
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   مهندسی شیمی
  در 5 روز
 • 556 میانگین امتیاز
  • 556
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز