پروژه اخذ متون از سایت خارجی و ترجمه انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه روزی دو متن حداقل 700 کلمه ای از انگلیسی به فارسی

اخذ متون از چند سایت خارجی و ترجمه و ارسال آنها


کلمه ای = 8 تومن

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 96 میانگین امتیاز
  • 61
   ترجمه
  • 131
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 104 میانگین امتیاز
  • 104
   ترجمه
  در 1 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 60
   ترجمه
  • 60
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز