پروژه Biodegradation of polymers ترجمه شامل چه جزئیاتی است:

سلام 20 صفحه مقاله تخصصي صنايع غذايي. 

 ترجمه شود. و در روز دوشنبه ۲۰ اذر تحویل داده شود. 

از google translate استفاده نشود. 

و به صورت word تحويل داده شود

با تشكر


امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1579 میانگین امتیاز
  • 1050
   ترجمه
  • 2108
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 1058 میانگین امتیاز
  • 1008
   ترجمه
  • 1108
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 654 میانگین امتیاز
  • 770
   ترجمه
  • 538
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 452 میانگین امتیاز
  • 393
   ترجمه
  • 511
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز