پروژه Biodegradation of polymers ترجمه شامل چه جزئیاتی است:

سلام 20 صفحه مقاله تخصصي صنايع غذايي. 

 ترجمه شود. و در روز دوشنبه ۲۰ اذر تحویل داده شود. 

از google translate استفاده نشود. 

و به صورت word تحويل داده شود

با تشكر


امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 984 میانگین امتیاز
  • 455
   ترجمه
  • 1513
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 289 میانگین امتیاز
  • 390
   ترجمه
  • 188
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 96 میانگین امتیاز
  • 61
   ترجمه
  • 131
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 60
   ترجمه
  • 60
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز