پروژه ترجمه متن پزشکی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه دقیق و روان و با کیفیت- فایل 3500 کلمه هستش- جداول و تصاویر به طور کامل باید ترجمه شوند

فردا شب (جمعه) ساعت 21 نصف مقاله رو می خوام و کامل مقاله رو هم شنبه ساعت 9 صبح

نمونه ترجمه زیر رو ترجمه و همراه با پیشنهادتون بفرستید برام

The germ line is set apart from the soma by the 16-24-cell stage of embryogenesis (see Asymmetric cell division and axis formation in the embryo). During early development of the embryo (Figure 1), through a series of asymmetric partitioning events and cell divisions, the germline blastomeres  inherit two unique  regulatory systems: cytoplasmic RNA-rich organelles called P granules, and transcriptional repression mediated by PIE-1.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 423 میانگین امتیاز
  • 291
   ترجمه
  • 556
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 90 میانگین امتیاز
  • 90
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز