پروژه ترجمه RFC 1155 مربوط به مدیریت شبکه های کامپیوتری شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه صفحات  RFC 1155 مربوط به مدیریت شبکه های کامپیوتری

روان و قابل فهم.

نیازی به ترجمه کدها نمی باشد. (کامنت ها ترجمه شوند)

قسمت های هایلایت شده در فایل در اصل باید ترجمه شوند

زمان تحویل روز چهارشنبه است.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 2633 میانگین امتیاز
  • 3890
   ترجمه
  • 3890
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 120
   تخصص ترجمه در ک..
  در 3 روز
 • 508 میانگین امتیاز
  • 558
   ترجمه
  • 967
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 2 روز
 • 26 میانگین امتیاز
  • 40
   ترجمه
  • 40
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 4 روز