پروژه ترجمه RFC 1155 مربوط به مدیریت شبکه های کامپیوتری شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه صفحات  RFC 1155 مربوط به مدیریت شبکه های کامپیوتری

روان و قابل فهم.

نیازی به ترجمه کدها نمی باشد. (کامنت ها ترجمه شوند)

قسمت های هایلایت شده در فایل در اصل باید ترجمه شوند

زمان تحویل روز چهارشنبه است.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2593 میانگین امتیاز
  • 3890
   ترجمه
  • 3890
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 3 روز
 • 50 میانگین امتیاز
  • 50
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 50
   تخصص ترجمه در ک..
  در 2 روز
 • 333 میانگین امتیاز
  • 558
   ترجمه
  • 443
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 2 روز
 • 26 میانگین امتیاز
  • 40
   ترجمه
  • 40
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 4 روز