پروژه ترجمه RFC 1155 مربوط به مدیریت شبکه های کامپیوتری شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه صفحات  RFC 1155 مربوط به مدیریت شبکه های کامپیوتری

روان و قابل فهم.

نیازی به ترجمه کدها نمی باشد. (کامنت ها ترجمه شوند)

قسمت های هایلایت شده در فایل در اصل باید ترجمه شوند

زمان تحویل روز چهارشنبه است.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 50 میانگین امتیاز
  • 50
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 50
   تخصص ترجمه در ک..
  در 2 روز
 • 66 میانگین امتیاز
  • 100
   ترجمه
  • 100
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 3 روز
 • 382 میانگین امتیاز
  • 382
   ترجمه
  • 382
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 145 میانگین امتیاز
  • 67
   ترجمه
  • 223
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز