پروژه طراحی صفحه اول ورد پرس و قالب آن شامل چه جزئیاتی است:

میخواهم صفحه اول وب سایت خود را برای ورد پرس قالب بندی کنم
مانند مثال نیاز به قالب دارم

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 87395 میانگین امتیاز
  • 93295
   HTML
  • 96635
   وردپرس
  • 72255
   CSS
  در 1 روز
 • 9761 میانگین امتیاز
  • 12310
   HTML
  • 7415
   وردپرس
  • 9560
   CSS
  در 3 روز
 • 4380 میانگین امتیاز
  • 3905
   HTML
  • 4640
   وردپرس
  • 4595
   CSS
  در 5 روز
 • 2842 میانگین امتیاز
  • 1685
   HTML
  • 4000
   وردپرس
  در 5 روز