پروژه خدمات صوتی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی یک زیر صدا برای انیمیشن 5 ثانیه ای که کلمه بوی گل را ، با افکت های خاص و زیبا ، بیان کند فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 525 میانگین امتیاز
  • 525
   صدا گذاری
  در 1 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 0
   خدمات صوتی
  • 240
   صدا گذاری
  • 0
   طراحی صدا
  • 0
   مهندس صدا
  در 1 روز
 • 83 میانگین امتیاز
  • 0
   خدمات صوتی
  • 250
   صدا گذاری
  • 0
   آمیختن صدا
  در 3 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 0
   خدمات صوتی
  • 200
   صدا گذاری
  در 5 روز