پروژه ترجمه انگلیسی به فرانسه شامل چه جزئیاتی است:

حدود ۲۰ صفحه متن اکثرا کوتاه جهت ترجمه از زبان انگلیسی به فرانسه 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز
 • 108 میانگین امتیاز
  • 122
   ترجمه
  • 122
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 100
   ترجمه فارسی به..
  • 100
   ترجمه فارسی به..
  • 100
   ترجمه زبان های..
  در 3 روز
 • 30 میانگین امتیاز
  • 30
   ترجمه
  • 30
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 3 روز