پروژه فرهنگ سازمانی در صنعت بانکداری شامل چه جزئیاتی است:

سه مقاله با موضوعیت فرهنگ سازمانی در صنعت بانکداری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2379 میانگین امتیاز
  • 2379
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 1057 میانگین امتیاز
  • 1057
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 1284 میانگین امتیاز
  • 1284
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 687 میانگین امتیاز
  • 660
   ترجمه
  • 714
   ترجمه انگلیسی ب..