پروژه فرهنگ سازمانی در صنعت بانکداری شامل چه جزئیاتی است:

سه مقاله با موضوعیت فرهنگ سازمانی در صنعت بانکداری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 812 میانگین امتیاز
  • 812
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 1419 میانگین امتیاز
  • 1419
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 1262 میانگین امتیاز
  • 1240
   ترجمه
  • 1284
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 687 میانگین امتیاز
  • 660
   ترجمه
  • 714
   ترجمه انگلیسی ب..