پروژه ترجمه روان به فارسی برای درج در سایت آژانس گردشگری شامل چه جزئیاتی است:

سلام متن مربوط به سفر به کشورهای مختلف و پکیج های توریستی متفاوت می باشد. مطالب برای درج در سایت آژانس توریستی و کسب مشتری ترجمه میشود لذا نوع نوشتار از اهمیت بالایی برخوردار است و بایستی به صورت بسیار روان و مورد توجه عوام با لحنی شیرین , شیوا و جذاب ترجمه شود. در ادامه دو فایل ضمیبمه شده است که متقاضیان می بایست فایل اول که چند خطی بیشتر نیست را به روانی ترجمه و ارسال نمایند تا در صورت تایید الباقی متن به آنها سپرده شود ( پس از تایید هزینه ترجمه فایل اول نیز پرداخت میشود ) سرعت . هزینه و دقت عمل برای ما بسیار مهم است.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 631 میانگین امتیاز
  • 631
   ترجمه
  • 631
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش سفرنامه
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز