پروژه طراحی کارت نصب نرم افزار شامل چه جزئیاتی است:

مثل یه مدل کارت ویزیت منتها برای اسکن بارکد و کیو ار کد و همچنین لینک و لوگو و ... برای نصب نرم افزار موبایل لازم داریم.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6249 میانگین امتیاز
  • 4225
   کارت ویزیت
  • 8273
   طراحی گرافیک
  در 2 روز
 • 2887 میانگین امتیاز
  • 3478
   طراحی تبلیغات
  • 3851
   کارت ویزیت
  • 1333
   طراحی گرافیک
  در 2 روز
 • 1290 میانگین امتیاز
  • 56
   طراحی تبلیغات
  • 56
   کارت ویزیت
  • 3758
   طراحی گرافیک
  در 10 روز
 • 558 میانگین امتیاز
  • 825
   طراحی تبلیغات
  • 350
   کارت ویزیت
  • 500
   طراحی گرافیک
  در 3 روز