پروژه ریدیزاین لوگوی موسسه حقوقی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی و اصلاح لوگوی موسسه حقوقی با نام دادفران دادگستر پیشداد که لوگوی مورد نظر به پیوست ارایه می گردد

با ترکیب رنگ ترجیحا مشکی و طلایی 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 160 میانگین امتیاز
    • 160
      ادوبی فوتوشاپ
    در 4 روز