پروژه مقاله نویسی و تولید محتوا شامل چه جزئیاتی است:

با سلام ؛

مقاله هایی با مشخصات ذیل نیازمند است:

- متن یونیک

- متن 1000 کلمه ای

- 15 بار کلمه کلیدی تکرار شده باشد

- حاوی 3 عکس به ابعاد 600*400

لطفا مبلغ دستمزد به ازای هر مقاله به صورت کلمه ای بیان شود. و در هر روز

چند متن تحویل داده می شود؟

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 520 میانگین امتیاز
  • 520
   مقاله نویسی
  در 8 روز
 • 1243 میانگین امتیاز
  • 1243
   مقاله نویسی
  در 1 روز
 • 2650 میانگین امتیاز
  • 2650
   مقاله نویسی
  در 1 روز
 • 296 میانگین امتیاز
  • 296
   مقاله نویسی
  در 2 روز