پروژه کنترل خطی وحل معادله بامتلب شامل چه جزئیاتی است:

معادله مکان هندسی و نایکوییست ک باید بانرم افزار متلب طراحی شود و ببهرهkهم ۵۱

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3009 میانگین امتیاز
  • 2195
   مهندسی برق
  • 3823
   Matlab
  در 1 روز
 • 550 میانگین امتیاز
  • 550
   Matlab
  در 2 روز
 • 540 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی برق
  • 1080
   Matlab
  در 2 روز
 • 121 میانگین امتیاز
  • 121
   Matlab
  در 1 روز