پروژه باز مهندسي فرآيند خريد در بانك خاورميانه شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

من فرآيند تأمين كالاي متقاضي و زيرفرآيند مهمش رو كه خريد و مديريت استعلام هست در بانك خاورميانه شناسايي و در Visio ترسيم نمودم و فايلش رو هم دارم . 

ميخوام اين فرآيندها يكبار در بيزاجي و يك بار هم به زبان پتري نت پياده سازي بشه و در تحقيق من به كار بره . بعدش ميخوام لطفا KPI هاي من رو شناسايي و تعريف كنيد و با استفاده از Best Practice و فنون آن ، فرآيندهامو بازمهندسي كنيد و سپس مدل جديد رو دوباره با بيزاجي و يكبار هم پتري نت طراحي نمائيد . ميخوام گزارشم شامل مقدمه و چكيده هم باشه . ممنونم 

بودجه پروژه