پروژه مهاجران در ایران و کانادا شامل چه جزئیاتی است:

یک مقاله 130 صفحه به زبان فارسی دارم خواستم بدون دیکشنری به انگلیسی ترجمه بشه

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 470 میانگین امتیاز
  • 940
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 13 روز
 • 612 میانگین امتیاز
  • 874
   ترجمه
  • 351
   ترجمه فارسی به..
  در 15 روز
 • 126 میانگین امتیاز
  • 126
   ترجمه
  در 10 روز
 • 46 میانگین امتیاز
  • 92
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 8 روز