پروژه مهاجران در ایران و کانادا شامل چه جزئیاتی است:

یک مقاله 130 صفحه به زبان فارسی دارم خواستم بدون دیکشنری به انگلیسی ترجمه بشه

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3357 میانگین امتیاز
  • 6397
   ترجمه
  • 318
   ترجمه فارسی به..
  در 42 روز
 • 525 میانگین امتیاز
  • 1050
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 13 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 30 روز
 • 803 میانگین امتیاز
  • 1176
   ترجمه
  • 431
   ترجمه فارسی به..
  در 15 روز