پروژه مهاجران در ایران و کانادا شامل چه جزئیاتی است:

یک مقاله 130 صفحه به زبان فارسی دارم خواستم بدون دیکشنری به انگلیسی ترجمه بشه

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3406 میانگین امتیاز
  • 6494
   ترجمه
  • 318
   ترجمه فارسی به..
  در 42 روز
 • 2269 میانگین امتیاز
  • 3148
   ترجمه
  • 1390
   ترجمه فارسی به..
  در 15 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 30 روز
 • 525 میانگین امتیاز
  • 1050
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 13 روز