پروژه ترجمه عربی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه عربی به فارسی، متن عمومی، کمتر از 100 کلمه. ترجمه کردن متن عربی به فارسی با قیمتی خیلی پایین و سریع

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1616 میانگین امتیاز
  • 1616
   ترجمه
  در 1 روز
 • 1378 میانگین امتیاز
  • 1378
   ترجمه
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه عربی به ف..
  در 1 روز
 • 120 میانگین امتیاز
  • 120
   ترجمه
  در 1 روز