پروژه اپلیکیشن درخواست خدمات سیار خودرو شامل چه جزئیاتی است:

در این اپلیکیشین مشتری امکان ثبت خودروی خود و درخواست مورد نظر از بین دسته بندی ها و سپس انتخاب محدوده و درخواست خدمات سیار را دارد .

امکان بررسی درخواست و اعلام به تکنسین در پنل مدیریت مهیا بوده و نتیجه به مشتری اطلاع داده میشود .

مشتری امکان بررسی سوابق خود و تماس با پشتیبانی را دارد .

امکان بررسی منطقه حضور تکنسین از نسخه تعمیرکار مهیا باشد .

امکان بروز اوری اطلاعات اپ براحتی مهیا باشد .

تطابق با پنل پیامکی و وب سایت داشته باشد .

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10955 میانگین امتیاز
  • 11735
   Android
  • 10175
   برنامه نویسی مو..
  در 60 روز
 • 275 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 550
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 4625 میانگین امتیاز
  • 4700
   Android
  • 4550
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز