پروژه ترجمه متن تخصصی کامپیوتر شامل چه جزئیاتی است:

مقاله تخصصی رشته کامپیوتر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6650 میانگین امتیاز
  • 6494
   ترجمه
  • 6806
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 5584 میانگین امتیاز
  • 5584
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1579 میانگین امتیاز
  • 1050
   ترجمه
  • 2108
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز