پروژه ترجمه متن تخصصی کامپیوتر شامل چه جزئیاتی است:

مقاله تخصصی رشته کامپیوتر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8538 میانگین امتیاز
  • 7115
   ترجمه
  • 9962
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 5629 میانگین امتیاز
  • 5629
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 2222 میانگین امتیاز
  • 1693
   ترجمه
  • 2751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1169 میانگین امتیاز
  • 1184
   ترجمه
  • 1154
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز