پروژه ترجمه متن تخصصی کامپیوتر شامل چه جزئیاتی است:

مقاله تخصصی رشته کامپیوتر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4285 میانگین امتیاز
  • 4120
   ترجمه
  • 4450
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 4603 میانگین امتیاز
  • 4603
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1469 میانگین امتیاز
  • 940
   ترجمه
  • 1998
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 77 میانگین امتیاز
  • 122
   ترجمه
  • 32
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز