پروژه ترجمه متون انگلیسی در رابطه با حیوانات خانگی شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند فرد یا افراد مترجم برای ترجمه مقالات انگلیسی تخصصی و نیمه تخصصی در مورد سگ، گربه و حیوانات خانگی.

لطفا به قیمت پیشنهادی و تعداد کلمات پروژه دقت کنید. 

متون به صورت فایل ورد هستند، هر مقاله یک فایل ورد جدا، کل پروژه در حدود ۳۰۰ هزار کلمه است که به بخشهای کوچکتر تبدیل شده‌اند و به صورت تکه تکه در اختیار دوستان قرار خواهند گرفت.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4285 میانگین امتیاز
  • 4120
   ترجمه
  • 4450
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 180 روز
 • 942 میانگین امتیاز
  • 942
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 1575 میانگین امتیاز
  • 1575
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 464 میانگین امتیاز
  • 477
   ترجمه
  • 452
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز