پروژه ترجمه متون انگلیسی در رابطه با حیوانات خانگی شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند فرد یا افراد مترجم برای ترجمه مقالات انگلیسی تخصصی و نیمه تخصصی در مورد سگ، گربه و حیوانات خانگی.

لطفا به قیمت پیشنهادی و تعداد کلمات پروژه دقت کنید. 

متون به صورت فایل ورد هستند، هر مقاله یک فایل ورد جدا، کل پروژه در حدود ۳۰۰ هزار کلمه است که به بخشهای کوچکتر تبدیل شده‌اند و به صورت تکه تکه در اختیار دوستان قرار خواهند گرفت.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6553 میانگین امتیاز
  • 6397
   ترجمه
  • 6709
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 180 روز
 • 1262 میانگین امتیاز
  • 1262
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 1575 میانگین امتیاز
  • 1575
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 1162 میانگین امتیاز
  • 1136
   ترجمه
  • 1189
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز