پروژه elastisty شامل چه جزئیاتی است:

این فایل یک مقاله الا ستیسیته است ترجمه کامل متن و اسامی جداول و نمودار ها لازم است

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1469 میانگین امتیاز
  • 940
   ترجمه
  • 1998
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 252 میانگین امتیاز
  • 285
   ترجمه
  • 219
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 70 میانگین امتیاز
  • 70
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 60
   ترجمه
  • 60
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز