پروژه elastisty شامل چه جزئیاتی است:

این فایل یک مقاله الا ستیسیته است ترجمه کامل متن و اسامی جداول و نمودار ها لازم است

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1579 میانگین امتیاز
  • 1050
   ترجمه
  • 2108
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 297 میانگین امتیاز
  • 330
   ترجمه
  • 264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 494 میانگین امتیاز
  • 435
   ترجمه
  • 553
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز