پروژه توضیحات 250 کلمه ای تخصصی تاریخی شامل چه جزئیاتی است:

یه توضیحات تخصصی تاریخی به زبان فارسی است که میخوام به بهترین شکل ممکن به انگلیسی ترجمه شود
متن خیلی کوتاه بوده و حدود 250 کلمه میباشد

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 612 میانگین امتیاز
  • 874
   ترجمه
  • 351
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 20 میانگین امتیاز
  • 40
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 106 میانگین امتیاز
  • 122
   ترجمه
  • 90
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز