پروژه توضیحات 250 کلمه ای تخصصی تاریخی شامل چه جزئیاتی است:

یه توضیحات تخصصی تاریخی به زبان فارسی است که میخوام به بهترین شکل ممکن به انگلیسی ترجمه شود
متن خیلی کوتاه بوده و حدود 250 کلمه میباشد

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3958 میانگین امتیاز
  • 5703
   ترجمه
  • 2214
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..