پروژه یک مدخل دانشنامه‌ای مربوط به تاریخ شامل چه جزئیاتی است:

ترجمۀ یک مدخل دائره المعارفی ست مربوط به یکی از مورخان قدیمی در حجم پنج صفحه

پروژه تا پایان یکشنبه‌شب (24 دی) باید به پایان برسد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 30 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 60
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز