پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه انگلیسی به فارسی، متن عمومی، 401–500 کلمه.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5040 میانگین امتیاز
  • 4724
   ترجمه
  • 5356
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 4285 میانگین امتیاز
  • 4120
   ترجمه
  • 4450
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1448 میانگین امتیاز
  • 813
   ترجمه
  • 2083
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1191 میانگین امتیاز
  • 1260
   ترجمه
  • 1123
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز