پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه انگلیسی به فارسی، متن عمومی، 401–500 کلمه.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5767 میانگین امتیاز
  • 5776
   ترجمه
  • 5758
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 6650 میانگین امتیاز
  • 6494
   ترجمه
  • 6806
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1523 میانگین امتیاز
  • 1616
   ترجمه
  • 1431
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1557 میانگین امتیاز
  • 922
   ترجمه
  • 2192
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز