پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه انگلیسی به فارسی، متن عمومی، 401–500 کلمه.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8538 میانگین امتیاز
  • 7115
   ترجمه
  • 9962
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 5791 میانگین امتیاز
  • 5800
   ترجمه
  • 5782
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 2092 میانگین امتیاز
  • 1357
   ترجمه
  • 2827
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز