پروژه ترجمه انگلیسی به انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

پروژه موردنظر، ویرایش متن انگلیسی می باشد که مصحح باید انرا ویرایش کرده و دلیل ان را نیز ذکر نماید. متن یک مقاله در حوزه مدیریت است.

تصریح شده 25 دی 1396 23:48

Human Resource is the biggest and the most important factor throughout the organization’s capital. The power which can control the market’s roaring waves and hold a safe shelter for its organization. Organizational culture is an amalgam of beliefs and values that is determined and guided the movements of organizations by affecting on employees. Efficiency is an appellation for organization, which could use employment’s capacities and discover new and innovative paths. Moreover, Emotional intelligence is as an engine and core for an organization, where important decisions are made there.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7115 میانگین امتیاز
  • 7115
   ترجمه
  در 10 روز
 • 10289 میانگین امتیاز
  • 10289
   ترجمه
  در 1 روز
 • 3099 میانگین امتیاز
  • 3099
   ترجمه
  در 2 روز
 • 1102 میانگین امتیاز
  • 1102
   ترجمه
  در 1 روز