پروژه ترجمه آلمانی به فارسی پروژه 129 شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه آلمانی به فارسی نمونه صفحه ضمیمه شده است- لطفا قیمت وزمان خود رابرای هر صفحه  اعلام نمایید. با تشکر

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 315 میانگین امتیاز
  • 410
   ترجمه فارسی به..
  • 410
   ترجمه زبان های..
  • 220
   ترجمه آلمانی به..
  • 220
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 64 میانگین امتیاز
  • 122
   ترجمه
  • 100
   ترجمه فارسی به..
  • 100
   ترجمه زبان های..
  • 0
   ترجمه آلمانی به..
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه زبان های..
  • 0
   ترجمه آلمانی به..
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه زبان های..
  • 0
   ترجمه آلمانی به..
  در 1 روز