پروژه Translation linguistics culture ترجمه 6 صفحهNigel Armstrong شامل چه جزئیاتی است:

Nigel Armstrong- Translation, linguistics, culture- A French-English handbook

، ترجمه خوب و با کیفیت، 6 صفحه، بدون نیاز به ترجمه کلمات و عبارات فرانسوی

تحویل تا حداکثر 3 بهمن

هر صفحه 4 هزارتومان
پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1817 میانگین امتیاز
  • 1817
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 132 میانگین امتیاز
  • 265
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  در 2 روز
 • 139 میانگین امتیاز
  • 139
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 120
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  در 6 روز