پروژه ترجمه شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه ده صفحه که پنج صفحه از یک کتاب و پنج صفحه دیگر مربوط به کتاب دیگر می باشد.

صفحه ی 1تا5 کتاب سیستم دینامیک کشاورزی و صفحات 297تا302 کتاب سیستم.کتاب مربوط به رشته صنایع میباشد.

ترجمه دقیق و روان.حداکثر تا جمعه 6 بهمن

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 1404 میانگین امتیاز
  • 1378
   ترجمه
  • 1431
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 874 میانگین امتیاز
  • 844
   ترجمه
  • 904
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 570 میانگین امتیاز
  • 570
   ترجمه
  • 570
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز