پروژه ترجمه شامل چه جزئیاتی است:

لینک مربوط به چهار ویدئو از یوتیوب با مجموع طول ۴۳ دقیقه موجود است که نیاز داریم زیرنویس آن به فارسی ترجمه شود.


 از این سایت میتونید استفاده کنید 

http://www.yousubtitles.com/ .

 و زیرنویس انگلیسی فایلها رو استخراج کنید.

فایلهای خروجی رو در  فرمت اس.آر.تی تحویل بدهید

(SRT)

لینک چهار ویدئو به شرح زیر است:

https://www.youtube.com/watch?v=oQbZfm4pK4Q

https://www.youtube.com/watch?v=HCjdGrv5V24&t=239s

https://www.youtube.com/watch?v=67UoEQqqbrc

https://www.youtube.com/watch?v=wU6_S7a_KwE

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 28350 میانگین امتیاز
  • 34994
   ترجمه
  • 34426
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 15631
   تخصص ترجمه در ز..
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 635 میانگین امتیاز
  • 916
   ترجمه
  • 990
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ز..
  در 1 روز
 • 318 میانگین امتیاز
  • 293
   ترجمه
  • 343
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز