پروژه فن آوری های حفاظت از اطلاعات پزشکی و حفظ حریم خصوصی شامل چه جزئیاتی است:

فن آوری های حفاظت از اطلاعات پزشکی و حفظ حریم خصوصی

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 1850 میانگین امتیاز
  • 1850
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1404 میانگین امتیاز
  • 1378
   ترجمه
  • 1431
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 874 میانگین امتیاز
  • 844
   ترجمه
  • 904
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز