پروژه ترجمه مقاله معماری شامل چه جزئیاتی است:

مقاله 12 صفحه بوده، که چندین جدول دارد، به خاطر همین تعداد صفحات در واقع کمتر است 

مقاله در حوزه ی معماری است

ترجمه سلیس نیاز دارم نه گوگل ترنسلیت

محدودیت زمان وجود دارد و کمتر از 5 روز لازم دارم

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 4 روز
 • 724 میانگین امتیاز
  • 724
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 538 میانگین امتیاز
  • 538
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 904 میانگین امتیاز
  • 904
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز