پروژه اتصال درگاه بانک پاسارگاد به وب‌سایت (ASP.NET MVC 5) شامل چه جزئیاتی است:

پروژه اتصال به درگاه اینترنتی بانک پاسارگاد براساس مستندات ارائه شده توسط بانک

ASP.NET MVC 5


امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 260 میانگین امتیاز
  • 220
   ASP.Net
  • 300
   C Sharp Program..
  در 1 روز
 • 405 میانگین امتیاز
  • 660
   ASP.Net
  • 150
   C Sharp Program..
  در 2 روز
 • 6055 میانگین امتیاز
  • 8930
   ASP.Net
  • 3180
   C Sharp Program..
  در 2 روز
 • 15 میانگین امتیاز
  • 30
   ASP.Net
  • 0
   C Sharp Program..
  در 1 روز