پروژه ترجمه متن ۵۹۰۰ کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

سلام

ما یک مقاله ۵۹۳۶ کلمه‌ای داریم در مورد درآمد صحبت می‌کنه. متن عمومی است. برای ما مهم هست که متن ترجمه شده روان باشه.

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه ۶۲ کلمه‌ای را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

If you do decide to do something outlandish, you'd better get a group together to do the same thing. When an individual does something out of the ordinary, the temptation is to dismiss them as being "crazy." When a group are all doing the same thing, people will pause and try to figure out this new trend. Use this to your advantage.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6428 میانگین امتیاز
  • 4472
   ویرایش متن
  • 1482
   ترجمه
  • 13330
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 2217 میانگین امتیاز
  • 2217
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز