پروژه ترجمه ی زیرنویس ویدئو در یوتیوب - هر دقیقه ۲۰۰۰ تومان شامل چه جزئیاتی است:

پروژه شامل لینکهای ویدئوهایی از یوتیوب است که زیرنویس آنها به فارسی باید ترجمه شود و در قالب فایل SRT به ما تحویل داده شود.

کیفیت ترجمه بسیار مهم است.

برای دانلود زیرنویس انگلیسی از سایت www.downsub.com میتونید استفاده کنید.

قیمت هر دقیقه ترجمه ۲۰۰۰ تومان است.

لینک ویدئوها در چت برای شما فرستاده خواهد شد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 29635 میانگین امتیاز
  • 29994
   ترجمه
  • 29276
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 7214 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 862 میانگین امتیاز
  • 658
   ترجمه
  • 1067
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 904 میانگین امتیاز
  • 904
   ترجمه
  • 904
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز