پروژه ترجمه یک مقاله روانپزشکی شامل چه جزئیاتی است:

سلام


نیاز به ترجمه فوری تا عصر پنجشنبه مقاله مذکور است.

لطفا از قسمت سوم تا انتهای مقاله ترجمه شود.

نیازی به ترجمه جدول و منابع نیست

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9373 میانگین امتیاز
  • 9604
   ترجمه
  • 9142
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1743 میانگین امتیاز
  • 1911
   ترجمه
  • 1575
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1162 میانگین امتیاز
  • 1136
   ترجمه
  • 1189
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 447 میانگین امتیاز
  • 330
   ترجمه
  • 564
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز