پروژه ترجمه یک مقاله روانپزشکی شامل چه جزئیاتی است:

سلام


نیاز به ترجمه فوری تا عصر پنجشنبه مقاله مذکور است.

لطفا از قسمت سوم تا انتهای مقاله ترجمه شود.

نیازی به ترجمه جدول و منابع نیست

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6924 میانگین امتیاز
  • 8584
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 10008 میانگین امتیاز
  • 10289
   ترجمه
  • 9727
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 1404 میانگین امتیاز
  • 1378
   ترجمه
  • 1431
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز