پروژه ترجمه یک مقاله روانپزشکی شامل چه جزئیاتی است:

سلام


نیاز به ترجمه فوری تا عصر پنجشنبه مقاله مذکور است.

لطفا از قسمت سوم تا انتهای مقاله ترجمه شود.

نیازی به ترجمه جدول و منابع نیست

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8323 میانگین امتیاز
  • 8529
   ترجمه
  • 8117
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1076 میانگین امتیاز
  • 944
   ترجمه
  • 1208
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 786 میانگین امتیاز
  • 772
   ترجمه
  • 801
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 297 میانگین امتیاز
  • 330
   ترجمه
  • 264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز