پروژه ترجمه راهنمای خرید دوربین برای گروههای مختلف شامل چه جزئیاتی است:

جمعا نه مقاله می باشد که عکاسان و مبتدیان را راهنمایی می کند تا دوربین مناسب را خریداری کنند. لطفا کسانی پیشنهاد بدهند که اشنا به دوربین باشند. ضمنا مقالات نباید با گوگل ترنسلیت ترجمه بشه. عکسها باید در جای خودش باشد و مقاله به مقاله تحویل می گیرم

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1517 میانگین امتیاز
  • 1517
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 560 میانگین امتیاز
  • 560
   ترجمه
  در 10 روز
 • 423 میانگین امتیاز
  • 291
   ترجمه
  • 556
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 180 میانگین امتیاز
  • 180
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 14 روز