پروژه ترجمه راهنمای خرید دوربین برای گروههای مختلف شامل چه جزئیاتی است:

جمعا نه مقاله می باشد که عکاسان و مبتدیان را راهنمایی می کند تا دوربین مناسب را خریداری کنند. لطفا کسانی پیشنهاد بدهند که اشنا به دوربین باشند. ضمنا مقالات نباید با گوگل ترنسلیت ترجمه بشه. عکسها باید در جای خودش باشد و مقاله به مقاله تحویل می گیرم

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1517 میانگین امتیاز
  • 1517
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 556 میانگین امتیاز
  • 556
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 532 میانگین امتیاز
  • 450
   ترجمه
  • 615
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 90 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 180
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 14 روز