پروژه ترجمه راهنمای خرید دوربین برای گروههای مختلف شامل چه جزئیاتی است:

جمعا نه مقاله می باشد که عکاسان و مبتدیان را راهنمایی می کند تا دوربین مناسب را خریداری کنند. لطفا کسانی پیشنهاد بدهند که اشنا به دوربین باشند. ضمنا مقالات نباید با گوگل ترنسلیت ترجمه بشه. عکسها باید در جای خودش باشد و مقاله به مقاله تحویل می گیرم

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 942 میانگین امتیاز
  • 942
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 283 میانگین امتیاز
  • 283
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 281 میانگین امتیاز
  • 284
   ترجمه
  • 279
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 145 میانگین امتیاز
  • 129
   ترجمه
  • 162
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز