پروژه ترجمه مربوط به رشته روابط عمومی شامل چه جزئیاتی است:

چهارده صفحه مقاله انگلیسی دارم که احتیاج به ترجمه روان داره
زمانم 7 روزه
نوع متن خیلی سنگین نیست
یک صفحه هم از متن نمونه گذاشتم

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 1404 میانگین امتیاز
  • 1378
   ترجمه
  • 1431
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 694 میانگین امتیاز
  • 850
   ترجمه
  • 538
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز