پروژه ترجمه مربوط به رشته روابط عمومی شامل چه جزئیاتی است:

چهارده صفحه مقاله انگلیسی دارم که احتیاج به ترجمه روان داره
زمانم 7 روزه
نوع متن خیلی سنگین نیست
یک صفحه هم از متن نمونه گذاشتم

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 786 میانگین امتیاز
  • 772
   ترجمه
  • 801
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 205 میانگین امتیاز
  • 315
   ترجمه
  • 95
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 304 میانگین امتیاز
  • 420
   ترجمه
  • 188
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز