پروژه ترجمه مقاله ۵۷۰۰ کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک مقاله ۵۷۸۴ کلمه‌ای داریم در مورد برنامه‌ریزی و کسب‌وکار صحبت می‌کنه. متن عمومی است. برای ما خیلی مهم هست که متن ترجمه شده روان باشه.

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه ۶۳ کلمه‌ای را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

Simply stated, until you candidly identify and then neutralize, minimize or work around each hidden liability which exists, your new growth initiatives will not succeed. One hidden liability on its own will be strong enough to scuttle most new growth ideas. When two or three hidden liabilities work in concert, the power which can be unleashed against the new ideas can become insurmountable.


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1517 میانگین امتیاز
  • 1517
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 571 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 778
   ترجمه
  • 936
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 293 میانگین امتیاز
  • 320
   ویرایش متن
  • 0
   نویسندگی فنی
  • 560
   ترجمه
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 0
   نویسندگی فنی
  • 0
   ترجمه
  در 3 روز