پروژه ترجمه مقاله ۵۷۰۰ کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک مقاله ۵۷۸۴ کلمه‌ای داریم در مورد برنامه‌ریزی و کسب‌وکار صحبت می‌کنه. متن عمومی است. برای ما خیلی مهم هست که متن ترجمه شده روان باشه.

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه ۶۳ کلمه‌ای را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

Simply stated, until you candidly identify and then neutralize, minimize or work around each hidden liability which exists, your new growth initiatives will not succeed. One hidden liability on its own will be strong enough to scuttle most new growth ideas. When two or three hidden liabilities work in concert, the power which can be unleashed against the new ideas can become insurmountable.


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1125 میانگین امتیاز
  • 2060
   ویرایش متن
  • 190
   نویسندگی فنی
  در 3 روز
 • 4516 میانگین امتیاز
  • 4516
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 2217 میانگین امتیاز
  • 2217
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 571 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 778
   ترجمه
  • 936
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز