پروژه ویرایش نامه شامل چه جزئیاتی است:

نامه در خصوص کسب اجازه از ناشر خارجی برای ترجمه یکی از کتب آنها به انگلیسی تهیه و تنظیم شده است. از شما تقاضا میگردد که نامه را به فرمت صحیح نامه نگاری تبدیل کرده و به لحاظ ویرایشی و املایی و در صورت نیاز تغییر و بازنویسی متن به شیوه ای شیواتر از آنچه تحریر شده است اقدام بفرمایید. متن نامه یک و نیم صفحه میباشد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 34 میانگین امتیاز
  • 34
   ترجمه
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 1 روز