پروژه ترجمه متن ۸۸۰۰ کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک مقاله ۸۸۱۴ کلمه‌ای داریم که در موفقیت صحبت می‌کنه. متن عمومی است. اما برای ما خیلی مهم هست که متن ترجمه شده روان باشه.

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه ۶۹ کلمه‌ای را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

The amount of concentration you put into an activity is directly proportional to the pleasure you get out of it. If the concentration is the key to success, and our level of concentration relies on the pleasure we get out of an activity, then to succeed, we must do what we enjoy.

You must, however, cultivate persistence and the habit of believing that every failure is just a temporary setback .


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10935 میانگین امتیاز
  • 77
   ویرایش متن
  • 16645
   ترجمه
  • 16083
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 4902 میانگین امتیاز
  • 280
   ویرایش متن
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 4516 میانگین امتیاز
  • 4516
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 8 روز
 • 187 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 750
   نویسندگی فنی
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز