پروژه ترجمه متن ۶۸۰۰ کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک مقاله ۶۸۶۰ کلمه‌ای داریم که در موفقیت صحبت می‌کنه. متن عمومی است. اما برای ما خیلی مهم هست که متن ترجمه شده روان باشه.

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه ۶۰ کلمه‌ای را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

There actually are no experts who can help you invest your money. Instead, ride the long-term up-trend of the stock market by owning shares in an index fund which tracks the progress of the market as a whole.

Despite what any investment advisor tells you, all they’re doing is making educated guesses about what may happen in the future.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16029 میانگین امتیاز
  • 769
   ویرایش متن
  • 23979
   ترجمه
  • 23341
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 604 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 790
   ترجمه
  • 1024
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 556 میانگین امتیاز
  • 556
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 385 میانگین امتیاز
  • 85
   ترجمه
  • 685
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز