پروژه ترجمه متن ۶۸۰۰ کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک مقاله ۶۸۶۰ کلمه‌ای داریم که در موفقیت صحبت می‌کنه. متن عمومی است. اما برای ما خیلی مهم هست که متن ترجمه شده روان باشه.

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه ۶۰ کلمه‌ای را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

There actually are no experts who can help you invest your money. Instead, ride the long-term up-trend of the stock market by owning shares in an index fund which tracks the progress of the market as a whole.

Despite what any investment advisor tells you, all they’re doing is making educated guesses about what may happen in the future.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10935 میانگین امتیاز
  • 77
   ویرایش متن
  • 16645
   ترجمه
  • 16083
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 404 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 490
   ترجمه
  • 724
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 556 میانگین امتیاز
  • 556
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 406 میانگین امتیاز
  • 78
   ویرایش متن
  • 570
   ترجمه
  • 570
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز