پروژه ترجمه متن ۷۰۰۰کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک مقاله ۷۰۶۸ کلمه‌ای داریم که در مورد پیشرفت در کار صحبت می‌کنه. متن عمومی است. اما برای ما خیلی مهم هست که متن ترجمه شده روان باشه.

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه ۶۸ کلمه‌ای را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

This is a relatively easy traction channel to start with. You offer to give free talks to small groups and work your way up. As you talk to small groups, you'll find you fine-tune your message and increase in confidence which will stand you in good stead to move to the next level. The real key to landing speaking engagements is to become an expert in your field

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10935 میانگین امتیاز
  • 77
   ویرایش متن
  • 16645
   ترجمه
  • 16083
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 4902 میانگین امتیاز
  • 280
   ویرایش متن
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 1239 میانگین امتیاز
  • 1324
   ترجمه
  • 1154
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 404 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 490
   ترجمه
  • 724
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز