پروژه ترجمه مکالمه جلسات روان درمانی - روان شناسی شامل چه جزئیاتی است:

سلام،

مکالمه بین درمانگر و درمانجو هستش که قرار است به صورت زیر نویس بر روی فیلم جلسات قرار بگیرد. رویکردهای درمانی متنوع هستند و زمان فیلم ها بین 40 تا 45 و تعداد کلمات برای هر جلسات حدود 8 تا 10 هزار واژه است. 


منتظر دریافت پیشنهادها هستیم.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 5 روز
 • 2875 میانگین امتیاز
  • 1675
   ترجمه
  • 4075
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 556 میانگین امتیاز
  • 556
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 385 میانگین امتیاز
  • 85
   ترجمه
  • 685
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز