پروژه طراحی گرافیکی سه صفحه مربوط به سایت شامل چه جزئیاتی است:

با سلام


قرار است امکانات جدید به سایت ما اضافه شود. برای این امکانات نیاز است در قدم اول این سه صفحه طراحی گرافیکی شود.

توضیحات مواردی که در این سه صفحه باید نمایش داده شود در فایل پیوست آمده است.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 71339 میانگین امتیاز
  • 71339
   ادوبی فوتوشاپ
  در 14 روز
 • 7392 میانگین امتیاز
  • 7392
   ادوبی فوتوشاپ
  در 15 روز
 • 1968 میانگین امتیاز
  • 1968
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 496 میانگین امتیاز
  • 496
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز