پروژه تبدیل وبسایت جوملا 1.5 به آخرین ورژن جوملا بدون تغییر آدرسها شامل چه جزئیاتی است:

یک وبسایت شرکتی داریم روی جوملا 1.5 تقریبا ده سال پیش پیاده شده می خواهیم تبدیلش کنیم به یک وبسایت با آخرین نسخه جوملا که ریسپانیسو هم باشه.

ترجیحمان این هسست که تم جدید بر پایه رنگهای تم فعلی ایجاد شود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3728 میانگین امتیاز
  • 4290
   PHP
  • 4595
   CSS
  • 2300
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 1620 میانگین امتیاز
  • 790
   MySQL
  • 1594
   PHP
  • 2384
   CSS
  • 1714
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   CSS
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   MySQL
  • 0
   PHP
  • 0
   CSS
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز