پروژه نرم افزار صدور قبض شامل چه جزئیاتی است:

هدف: نرم افزار صدور قبض

مراحل کار:

1- دیتابیسی از نرم افزار اوراکل وجود دارد که شامل اطلاعات تعدادی میتر (کنتور) می باشد. اطلاعاتی که در این دیتابیس برای من مهم هستند سریال میترها و میزان مصرف هر یک از آنهاست.

2- ارتباط سریال و میزان مصرف هر میتر ابتدا باید توسط کلیدهایی که در اوراکل وجود دارد کشف شود (چون در تب های مختلف این اطلاعات قرار گرفته اند و رابطه مشهودی هم توسط من پیدا نشده ولی ظاهرا با کلیدهایی که در اوراکل وجود دارد این ارتباط به راحتی قابل کشف است)

3- این اطلاعات بصورت خودکار و آنلاین وارد نرم افزار گرافیکی تحت ویندوز شود. (سریال میترها ثابت است ولی میزان مصرف متناسب با زمان تغییر می کند لذا نرم افزار باید بصورت آنلاین با دیتابیس در ارتباط باشد)

4- نرم افزار گرافیکی تحت ویندوزی نوشته شود (با چه برنامه ای نوشته شود مهم نیست) که شامل موارد زیر باشد:

1-4- دارای بخشی مربوط به انتخاب نوع میترهای موجود در پروژه باشد (مثلا میتر آب، انرژی, برگشت مصرفی و...) که در زمان شروع کار استفاده می شود. ورود این اطلاعات باید دارای دسترسی admin و ارائه پسورد سطح 1 باشد که منجر به تغییر فرمول های محاسباتی داخل برنامه خواهد شد ( فرمول های محاسباتی توسط بنده ارائه می شود)

2-4- امکان تخصیص هر یک از میترهای ورودی از دیتابیس به واحدهای مورد نظر جهت انجام محاسبات مصرف و تعریف نام برای آنها (مثلا میترهای سریال 1 و 2 به ترتیب میتر آب و انرژی واحد 1 هستند که به عنوان ورودی برای محاسبات مصرف واحد 1 در نظر گرفته می شوند و به همین نام ها در نرم افزار مقابل سربال آنها قابل مشاهده هستند. تغییر نام با دسترسی سطح 1)

3-4- دارای بخشی برای ثبت تاریخ ابتدا و انتهای مصرف ( بطور مثال وارد کردن تاریخ 97/1/1 و 97/2/1) و ورود تعرفه ریالی مصرف آب و گاز (تعرفه در بخش admin سطح 2 قرار گیرد) باشد که این تعرفه ها به عنوان ورودی محاسبات در نظر گرفته می شوند.

4-4- دارای قسمتی درون نرم افزار که ظاهری شبیه به قبوض برق و آب داشته باشد که بعد ورود تاریخ ابتدا و انتهای مصرف، محاسبات انجام شده را بصورت قیمت ریالی جهت چاپ و رویت فراهم نماید.

5-4- قسمتی هم با عنوان توضیحات جهت ورود موضوعات پیش بینی نشده قرار داده شود و قسمتی هم جهت ورود شماره حساب یا کارت در نظر گرفته شود که این قسمت ها بر روی قبض خروجی منتقل گردد.

6-4- امکان لاگ گیری تا یک سال را داشته باشد بطوری که در هر ماهی تا 12 ماه قبل آن را بتوان قبض صادر کرد.

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 30438 میانگین امتیاز
  • 30438
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 3140 میانگین امتیاز
  • 3140
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 2804 میانگین امتیاز
  • 180
   Oracle
  • 5428
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز